Binnen de gemeente Nieuwkoop geeft slechts 21% van de minderjarigen aan dat zij met hun ouders afspraken hebben gemaakt over NIX18, dit terwijl de meeste ouders echt wel doordrongen zijn van het feit dat geen alcohol en niet roken de beste bescherming is voor hun kinderen.

Hoe kunnen ouders in gesprek gaan met hun kind? Bij voorbeeld door zelf het goede voorbeeld te geven of op een betrokken manier te blijven praten over roken en alcoholgebruik. Bespreek bij voorbeeld de voordelen van NIX18 zoals veiligheid, minder kans op verslaving, of focus tijdens de studie.
Meer tips zijn te vinden op www.nix18.nl. 
Veel ouders vinden het moeilijk hun pubers te beschermen tegen de verleidingen van tabak en alcohol. Sommigen lijkt het zelfs een goed plan om hun zoon of dochter in hun bijzijn te ‘leren drinken’. Uit onderzoek blijkt dat deze veronderstelling niet klopt.

In de podcast ‘Na de limonade’ praat journalist en podcastmaker Maarten Dallinga met groepjes ouders van puberkinderen over alcohol en andere drugs. Hoe gaan zij in de opvoeding met deze thema’s om? Ook deelt Ninette van Hasselt (hoofd van het programma alcohol- en drugspreventie bij het Trimbos-instituut) in iedere aflevering inzichten en tips.