Cijfers die het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) op 27 maart naar buiten bracht, laten zien dat de gemiddelde Nieuwkoper bovengemiddeld honkvast is. De doorsnee inwoner van Nieuwkoop woont negenenhalf jaar op hetzelfde adres. Landelijk is dit acht jaar en acht maanden.


Dit zegt iets over de aantrekkelijkheid van de gemeente, maar dat hoeft niet alleen maar positief te zijn, aldus CBS-onderzoeker Luuk Hovius in een toelichting. Het betekent ook dat er relatief weinig nieuwe aanwas is.

Van alle 80-plussers in de gemeente Nieuwkoop zijn er 310 die een halve eeuw geleden al op hun huidige adres woonden. Dat is 21,5 procent van die leeftijdsgroep. Koploper is Staphorst, waar 31 procent van alle ouderen al in geen vijftig jaar een verhuisdoos heeft aangeraakt; landelijk gaat het om zo’n 12,5 procent. Er zijn ook kinderen die alleen het huis kennen waar ze zijn opgegroeid. Van alle 18-minners in Nieuwkoop zijn dat er 3160 oftewel 56,6 procent. Landelijk is ongeveer de helft van de kinderen tot nu toe ‘honkvast’.