Uit het leefbarometer-onderzoek dat sinds 2008 elke twee jaar in opdracht van de Minister van Binnenlandse Zaken wordt gehouden, blijkt dat wij het in Nieuwkoop zo gek nog niet doen. In het onderzoek dat zaken als woningvoorraad, sociale cohesie, veiligheid, overlast en fysieke omgeving onder de loep neemt, scoorden de verschillende kernen ruim voldoende tot goed. Dit was twee jaar geleden ook het geval.

Natuurlijk bestaan er binnen de gemeente Nieuwkoop verschillen in leefbaarheid: het CBS geeft aan dat de kern Nieuwveen met een ruim voldoende het ‘slechtst’ scoort terwijl Ter Aar het predicaat ‘goed’ krijgt.

De onderzoekers hebben ook gekeken naar de deelscores voor Nieuwkoop en hoe deze bijdragen aan de leefbaarheid als totaal. De veiligheid bijvoorbeeld levert een kleine positieve bijdrage aan de leefbaarheid, het voorzieningenniveau levert juist een negatieve.

Hoewel de gemiddelde leefbaarheid in Nederland sinds het laatste onderzoek is gegroeid, blijven er over sommige buurten zorgen, concluderen de onderzoekers van Atlas Research en In.Fact.Research. Ruim één miljoen Nederlanders wonen in een wijk waar de leefbaarheid structureel onder druk staat.
Meer dan honderdduizend Nederlanders,hebben de leefbaarheid in hun omgeving de laatste twee jaar daadwerkelijk zien dalen.

One Comment on “Nieuwkoop is zo gek nog niet”

  1. Het fijne wonen wat ik vanaf 1968 heb gedaan is de laatste 2 á 3 jaar niet leuker op geworden!! Om al die jaren heb ik altijd fijne buren gehad! Sinds 3 jaar heb ik een lief katje, mijn buren tolereren mijn kat niet omdat zij een hondje hebben die op elkr beweging geluid staat te blaffen ( ook als mensen langs lopen) geen contact. Ook het parkeren is een probleem zelf hebben ze een eigen parkeerplaats, hun werk auto staat vaak bij mij voor, waar door ik mijn auto dubbel moet parkeren waar het niet mag . Er iets van zeggen helpt niet als antwoord: ik betaal belasting!! Geen rekening met elkaar houden !!

Comments are closed.