Groenadviseur Cobra Groeninzicht heeft becijferd dat de openbare ruimte in de gemeente Nieuwkoop minder versteend is dan het landelijk gemiddelde. In alle woonwijken tesamen is 31,3 procent van het publieke terrein ‘grijs’, Landelijk is dit iets meer dan de helft.

Het private buitenterrein zoals voor- en achtertuinen, is voor 57,7 % versteend; landelijk ligt dit percentage rond de 65%. Al met al komt Nieuwkoop uit op 20,6 procent grijs gebied [stenen, verharding, kale grond en zandverstuiving]. Dit is aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde dat 31 procent bedraagt.

De percentages houden geen rekening met agrarisch terrein, omdat het onder meer in de oogsttijd moeilijk meten is. Ook gebieden zonder inwoners, zoals bossen en industrieterreinen, tellen niet mee. Cobra gebruikt onder meer luchtfoto’s en infraroodtechniek om op detailniveau te bepalen hoe groen of grijs een gebied is. De verzamelde gegevens zijn per gemeente samengevoegd.

Op 21 maart ging het NK Tegelwippen van start. Dit is een jaarlijkse strijd tussen gemeenten om te bepalen wie er tot en met 31 oktober de meeste stoep- en tuintegels kan inruilen voor iets groens. De gemeente Nieuwkoop doet niet mee aan deze competitie, maar dit hoeft natuurlijk geen enkel beletsel te zijn om tuin of stoep aan te pakken

Vergroenen verkoelt: dat is hard nodig als de zomers zo warm worden als de meest recente klimaatmodellen ons voorspiegelen. Uit cijfers van de Klimaateffectatlas, gebaseerd op de vooruitzichten van het KNMI en geanalyseerd door Cobra, blijkt dat op warme dagen de gevoelstemperatuur in Nieuwkoop over 25 jaar kan oplopen tot 39 graden, met op sommige plekken uitschieters naar 43 graden.