Foto: Containers © Pixabay

Een nieuw jaar dus een nieuwe afvalkalender. Deze kalender is digitaal te vinden, maar kan ook eenvoudig geprint en zelfs geïntegreerd worden in je agenda.

De digitale afvalkalender Nieuwkoop is. per adres, in te kijken. Ga hiervoor naar de kalender en vul je huisnummer en postcode in. Het is namelijk afhankelijk van je adres wanneer een vuilniswagen van Cyclus, het bedrijf dat in gemeente Nieuwkoop de afvalinzameling regelt, langskomt. Vervolgens verschijnt het, volledig op jouw woonadres, afgestemde afvalkalender. 

De Nieuwkoper heeft vorig jaar een uitgebreide uitleg geplaatst over de afvalkalender, hoe deze is uit te printen en hoe deze in de agenda is te integreren.

Afval Scheiden Loont
In 2020 is het nieuwe afvalbeleid Afval Scheiden Loont ingegaan. Inwoners van de gemeente betalen sinds de invoering van dit beleid een lager vast tarief en een bedrag per afvalzak. Uit een vast lager tarief betalen de bewoners de kosten om gescheiden afval, zoals groente- fruit- en tuinafval, papier, plastic verpakkingen, blik en drinkpakken, glas in te zamelen en te verwerken. Daarbovenop betalen de bewoners een bedrag voor het per keer aan de weg zetten van hun container en wanneer zij hun restafval in de ondergrondse container gooien. Hoe beter het afval gescheiden, hoe minder restafval een inwoner heeft en hoe lager de afvalkosten. Goed afval scheiden loont dus echt.