De Nationale Bijentelling is dit jaar van 15 tot en met 24 april. Door zich in te schrijven als teller via www.nationalebijentelling.nl/ik-tel-mee ontvangt men direct leuke weetjes over bijen alsmede tips voor meer wilde bijen in de tuin.

In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd. Bijen zijn belangrijk voor bestuiving. “Bijen en andere insecten bestuiven tachtig procent van onze eetbare gewassen en bijna negentig procent van onze wilde planten”, aldus Koos Biesmeijer, bijenexpert bij Naturalis. Hij legt uit waarom het tellen zo belangrijk is: “Iedereen wordt zich steeds bewuster van het belang van de wilde bijen en wil zich daar ook voor inzetten. De jaarlijkse tuintellingen dragen bij aan het onderzoek naar wilde bijen in Nederland. Het geeft ons nieuw inzicht in bijvoorbeeld de verschillen tussen regio’s of de stedelijke omgeving en het platteland.”
Hoe meer we over de bij weten, hoe beter wij ze kunnen helpen.
Vorig jaar deden ruim 3.700 mensen mee aan de Nationale Bijentelling.
Op www.nationalebijentelling.nl kan men een telformulier downloaden; ook is hier een bijengidsje te vinden dat van pas kan komen bij het herkennen van de bijen in de tuin.

Het verschil tussen een bij, een hommel en een zweefvlieg wordt op maandag 15 april tijdens een online workshop besproken. Tussen 20.00 en 21.15 uur komt men hierover van alles te weten.Het webinar wordt verzorgd door De Leidse Citizen Science Werkgroep ‘Ontdeknatuurleiden’ en IVN Leidse regio. In het webinar leert men een aantal hommels en andere wilde bijen herkennen. Ook het telformulier van de Nationale Bijentelling komt aan bod. De deelnemers oefenen direct het geleerde door met elkaar een paar quizzen te doen. Aanmelden kan via www.bijenlandschap.nl/agenda.