Museum Nieuwkoop in oprichting heeft recent een toezegging van 30.000 Euro van Fonds Alphen en omstreken ontvangen. Samen met nog een aantal omvangrijke bijdragen van de Provincie Zuid- Holland, Waterschap Amstel Gooi Vecht, Fonds Dioraphte, het Prins Bernard Cultuurfonds, het RABO cultuurfonds en de gemeente Nieuwkoop, is er nu zoveel geld bijeengebracht, dat het gewenste budget voor de oprichting van het museum is gerealiseerd.

Inmiddels is aan Atelier Alkema uit Amsterdam opdracht gegeven voor het maken van het definitieve ontwerp. Het museum kan nu in het voorjaar van 2023, op de locatie De Zevensprong, definitief haar deuren voor het regionale publiek openen.

Museum Nieuwkoop is een initiatief tot het behoud en beheer van verschillende ambachtelijke, oudheidkundige en streekcollecties door samenvoeging en presentatie van deze in een nieuw in te richten museum in de loopstal van de voormalige boerderij aan de Noordenseweg 23.
In de tussentijd zal in oktober in de huidige museumruimte nog een tijdelijke expositie van de Stichting Rampjaar worden gehouden, e.e.a. in combinatie met een extra expositie van het Historisch Genootschap Nieuwkoop.

De bijdrage van Fonds Alphen is een krachtige aanjager in het ontwerpproces. Het museumbestuur is erg blij met deze bijdrage. Fonds Alphen steunt jaarlijks maatschappelijke initiatieven in Alphen aan den Rijn en omgeving. In 2021 ondersteunde het met ruim 310.000 Euro initiatieven, die ervoor zorgen, dat verenigingen en stichtingen allerlei projecten kunnen opstarten en uitvoeren op het gebied van kunst, cultuur, maatschappij, onderwijs, gezondheid en sport.