Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 6 juni, dienden Natuurlijk Nieuwkoop, VVD en SGP-ChristenUnie een motie in met betrekking tot de verkeersveiligheid op de rotondes bij de Aardamsebrug in Ter Aar. Deze werd met algemene stemmen aangenomen.

Hoewel wethouder Tom de Kleer de inhoud van de motie onderschrijft, denkt hij dat een oplossing er op korte termijn niet in zit.
Het beheer van de Oost- en Westkanaalweg ligt nu bij de Provincie Zuid-Holland waardoor de handen van de gemeente Nieuwkoop gebonden zijn. Pas als genoemde wegen onder het beheer van Nieuwkoop vallen (eind 2024?), kunnen er maatregelen worden genomen.
Hoewel de zorgen over de veiligheid van met name fietsers (twee jaar geleden vond er een dodelijk ongeval plaats) bij de Provincie bekend zijn, gebeurt er weinig tot niets. Vandaar de motie van 6 juni waarin aan wethouder de Kleer wordt gevraagd om te kijken wat er dan wèl kan. Hij heeft aangegeven nog deze zomer met een inhoudelijke reactie te komen.

2 Comments on “Motie verkeersveiligheid”

  1. Het zou verstandig zijn als fietsers niet de rotonde uiterst rechts blijven nemen, maar midden op de weg blijven fietsen, zodat ze niet onzichtbaar zijn voor de automobilist. Die moet er dan achter blijven rijden in plaats van naast de fietser.

  2. Twee jaar geleden heb ik namens Natuurlijk Nieuwkoop gevraagd de fietsstroken op de brug te verwijderen. De fietser fietst dan niet meer naast maar voor of achter de auto en kan niet worden klemgereden. Het college heeft dit voorstel bij de provincie neergelegd. Er zou naar gekeken worden maar de provincie heeft er niets mee gedaan.

Comments are closed.