Klantencontactbeheerder Pricon deed onlangs onderzoek naar hoe snel Nederlandse gemeenten reageren op een simpele vraag èn of er naar aanleiding hiervan een ontvangstbevestiging wordt verzonden.
Als testvraag werd er per e-mail geïnformeerd naar de beschikbaarheid van dagbesteding voor ouderen, informatie die elke gemeente paraat zou moeten hebben.

Volgens de e-mailgedragslijn voor overheden zouden gemeenten binnen twee werkdagen antwoord moeten geven op betrekkelijk eenvoudige vragen. De gemeente Nieuwkoop hield zich keurig aan deze norm en behoort hiermee tot de 88% van de Zuid-Hollandse gemeenten die binnen de daarvoor gestelde tijd reageerde.
Evenals bijna een derde van de gemeenten, verstuurde de gemeente Nieuwkoop geen ontvangstbevestiging op het moment dat de vraag bij hen binnen kwam. Deze omissie kwam ook vorig jaar aan het licht.

Voor de complete onderzoeksresultaten, alsmede de scores per gemeente verwijzen wij onze lezers naar: https://www.pricon.nl/onderzoek-emailgedragslijn-gemeenten-2024/