Metamorfose entree Woerdense Verlaat

De Kollenbrug in Woerdense Verlaat. ©Anke Steffers

Het vroegere kantoorpand van Van Oudenallen aan de Lange Meentweg in Woerdense Verlaat staat al jaren leeg. De eigenaar van het perceel heeft een plan gemaakt om de locatie een nieuwe invulling te geven. Met deze plannen komt een einde aan de troosteloze aanblik bij de oostelijke entree van Woerdense Verlaat.

Door een deel van de bestaande opstallen te transformeren naar multifunctionele ruimtes ontstaat een ontmoetingsplek die de lokale samenleving en het voorzieningenniveau versterkt. In het multifunctionele gebouw is ruimte voor bijvoorbeeld horeca met zaalruimte, fietsverhuur, een sportcentrum en flexwerkplekken.

Door de aanleg van een fietsroute door het gebouw, horeca, een terras aan het water en goede parkeervoorzieningen, worden passanten letterlijk naar binnen getrokken, volgens de initiatiefnemers. Toeristen die willen genieten van de omgeving kunnen hier straks een start of tussenstop maken, want Woerdense Verlaat is een knooppunt van fiets- en vaarroutes.

Daarnaast is het voorstel om op hetzelfde terrein veertien betaalbare woningen te realiseren voor jongeren, senioren en jonge gezinnen.

B en W is positief

De plannen zijn in de afgelopen periode voorgelegd aan vertegenwoordigers van de Dorpsraad, het bestuur van gebouw Beatrix en de direct omliggende bedrijven. Ook is er een principeverzoek ingediend bij de gemeente met de vraag of er in beginsel bereidheid is om aan dit plan mee te werken. Het college van B en W heeft hierop positief gereageerd.

De komende periode wordt het plan uitgewerkt en wordt begonnen met het opstellen van een bestemmingsplan.

Trots

Wethouder Guus Elkhuizen (ruimtelijke ontwikkeling) is er heel blij mee, want jarenlang was er voor dit kantoorpand geen nieuwe bestemming: “Er is goed gekeken hoe de kwaliteiten van Woerdense Verlaat versterkt kunnen worden. De entree van deze kern wordt een stuk aantrekkelijker. Daarbij wordt het onder andere een ontmoetingsplaats waar zowel de inwoners als bezoekers iets aan hebben. Als klap op de vuurpijl zijn er kansen voor woningzoekenden door de realisatie van veertien woningen. Met dit plan komen de initiatiefnemers tegemoet aan diverse vraagstukken die al langere tijd spelen in Woerdense Verlaat. Als college zijn we hierover positief en als inwoner van Woerdense Verlaat ben ik trots op een dergelijk initiatief.”

MEER WOERDENSE VERLAAT:
Inzage plannen kadeverbetering Kollensloot en Kromme Mijdrecht bij Woerdense Verlaat


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?