De gemeente Nieuwkoop wil alle mantelzorgers die langdurig en intensief voor hun naaste zorgen met het ‘Mantelzorgcompliment’ bedanken voor hun liefdevolle en belangeloze inzet.
Van 17 juni 1 oktober kunnen mantelzorgers hiervoor worden aangemeld.

Het Mantelzorgcompliment is een financiële blijk van waardering voor personen die langer dan drie maanden gedurende meer dan acht uur per week voor hun iemand zorgen. De hoogte van het bedrag hangt af van het aantal aanvragen en wordt begin november bekendgemaakt.
Voor jonge mantelzorgers (tussen de 6 en 15 jaar) ligt er een VVV-cadeaubon ter waarde van vijftig euro klaar.
Het Mantelzorgcompliment kan zowel door degene voor wie gezorgd wordt, de mantelzorger, of door beiden aangevraagd worden.

Kijk op www.mantelzorgcomplimenttomindebuurt.nl voor de exacte voorwaarden. Hier kan men ook de mantelzorger aanmelden.
Voor meer informatie over mantelzorg   tomindebuurt.nl.