Lezing Kinderen aan het werk in het Rijnland – VERPLAATST NAAR 14 MAART

De aardbeienteelt in Alkemade. Het was heel gewoon dat kinderen meehielpen. ©Rijnland Geschiedenis

[UPDATE] Omdat de avondklok voorlopig nog niet verdwijnt, is de lezing ‘Kinderen aan het werk in Rijnland’ wederom verplaatst. Ditmaal naar de middag, te weten zondag 14 maart van 15:00 tot 16:00 uur. Deze gegevens zijn in de tekst hieronder niet aangepast. De inhoud en opzet van de lezing is hetzelfde.


In het Rijnland, het gebied waar ook Nieuwkoop onder valt, werkten vroeger veel kinderen. Daar is weinig over bekend. Historicus Cor Smit vertelt donderdag 4 maart (dit was 28 januari) via een livestream over wat er wel bekend is en hoe hij deze onbekende geschiedenis aan de vergetelheid wil onttrekken.

Leiden was in de negentiende eeuw bekend om haar kinderarbeid. Buiten de stad werkten ook kinderen en dat hebben ze nog heel lang gedaan. Meestal werd dat geen kinderarbeid genoemd, omdat werken op het land als minder schadelijk werd gezien dan in de fabriek. De kinderen leverden een bijdrage aan het gezinsinkomen en hun werk bepaalde mede hun kindertijd. Cor Smit, die promoveerde op kinderarbeid in Leiden, vertelt over deze vergeten geschiedenis tijdens de livestream voor Rijnlandse Geschiedenis.

Buiten Leiden bestond overal kinderarbeid.  Op de steenplaatsen langs de Rijn, seizoenswerk bij de oogst in de land- en tuinbouw (inclusief de bollen), op de boerderijen en tuinderijen, de visserij, de ambachtelijke werkplaatsjes, de middenstand en als dienstmeisje in het huishouden van anderen. Tot ver in de twintigste eeuw werkten kinderen.

Verschillen binnen Rijnland
Het werk dat kinderen deden, verschilde binnen Rijnland. Op de veehouderijen in het veenweidegebied was dat anders dan in de tuinderijen van bijvoorbeeld Rijnsburg of Alkemade, in de bollenteelt, of in de vissersgemeenschappen. Smit besteedt aandacht aan deze verschillen. Hij geeft in kort bestek een overzicht van het weinige dat we weten en wil deze vergeten geschiedenis weer op tafel krijgen.

De livestream is van 20.00 tot 21.00 uur. Chatten maakt het voor de kijkers mogelijk vragen te stellen en reacties te geven. Meekijken? De link om in te loggen staat op www.rijnlandgeschiedenis.nl en op de Facebookpagina van Rijnlande Geschiedenis. Of klik op de play-button in dit scherm:

Start project
De lezing is ook het begin van een project om meer te weten te komen over het werken van kinderen in de regio. Met vrijwilligers uit heel Rijnland gaat Smit aan de slag met deze zoektocht.  Meedoen? Aanmelden kan via info@corsmithistoricus.nl. “Want kinderen verdienen een plek in onze Rijnlandse geschiedenis”, besluit Cor Smit.


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?