Het zou zo maar kunnen dat gezinnen met een laag inkomen binnenkort korting in het openbaar vervoer krijgen aldus het AD. Men verwijst daarmee naar de aankondiging in het nieuwe coalitieakkoord van de Provincie Zuid-Holland. Met dit plan is een bedrag van tien miljoen euro gemoeid. Aangezien het voornemen deel uitmaakt van een serie maatregelen, zal de toekomst leren of en zo ja, op welke manier een en ander geëffectueerd gaat worden.

Vooruitlopend op een proef met korting in het openbaar vervoer, is de Provincie Zuid-Holland momenteel druk met het inventariseren van gelijksoortige initiatieven. Meerdere vervoersbedrijven uit het Groene Hart bieden op dit moment mensen met een kleine beurs op verschillende manieren korting aan. In deze gevallen betaalt de betreffende gemeente hiervoor een vergoeding aan de vervoerder.
Als het aan de Provincie ligt wordt dit een veel breder uitgerold plan maar hiervoor is wel de steun en medewerking van de gemeenten nodig. Zij weten welke inwoners er in de betreffende categorie vallen maar hebben onderling uiteenlopende ideeën over wat er onder een minimuminkomen wordt verstaan, aldus het AD
Ook hier is dus nog het nodige werk aan de winkel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *