Volgens het Kaski, een expertisecentrum dat deel uitmaakt van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen gaan er in ons land nog maar nauwelijks 90.000 katholieken met regelmaat naar de kerk. Vijf jaar geleden waren dat er nog 153.000

Deze afname van de religieuze betrokkenheid heeft gevolgen voor de vele monumentale kerkgebouwen die in de regio Nieuwkoop te vinden zijn. Het benodigde geld voor onderhoud en verwarming moet door steeds minder mensen opgebracht worden en dat is een probleem.
Het bestuur van H. Clara maakte recent aan hun parochieleden bekend dat het zeer waarschijnlijk is dat in de komende jaren meerdere van hun kerken de deuren moeten sluiten.
Dit kan betekenen dat katholieke geloofsgemeenschappen in de gemeente Nieuwkoop hierdoor geraakt worden.
Om welk gebouw(en) het zou gaan, is op dit moment niet duidelijk, maar dat er klappen gaan vallen lijkt zo goed als zeker.