Met een minimale premie van € 130 per persoon per maand en een eigen risico van € 385 is de gemiddelde Nieuwkoper al gauw zo’n tweeduizend euro per jaar aan ziektekosten kwijt. Wanneer men geen gebruik maakt van specialistische zorg wordt het eigen risico overigens niet aangesproken. Het ophoesten van de maandelijkse ziektekostenpremie is in sommige gevallen een groot probleem.

Op de site van het AD is te lezen dat het aantal inwoners van de gemeente Nieuwkoop dat al een halfjaar of langer geen zorgpremie betaalt, in 2023 is gestegen, van 160 naar 170.
Volgens het financieel voorlichtingsbureau NIBUD laten veel van de mensen die in de problemen komen als eerste de vaste lasten voor wat het is.

Bron: CBS • Cijfers zijn afgerond op tientallen

Notoire wanbetalers betalen een hogere zorgpremie: op dit moment is dat 175 euro per maand. Vanaf juli wordt dat bijna vijftien euro minder. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid bleek in het najaar van 2023 al dat deze wanbetalerspremie geen enkel effect heeft. Het aantal wanbetalers neemt niet af en mensen die al financiële problemen hebben, zien deze door de boete-opslag alleen maar verder groeien.

Daarom willen het CAK, de instantie die de hogere premie int én schuldhulpverlenersvereniging NVVK, van de regeling af. Het heffen van een boete op het hebben van schulden past niet in de huidige tijdgeest aldus laatstgenoemde. Kabinetsplannen om dat te doen zijn er nog niet, wel zal het eigen risico over een paar jaar gehalveerd worden. Dat is volgens de NVVK goed nieuws voor wie veel zorg gebruikt maar gezonde mensen met een laag inkomen zijn door die maatregel juist slechter af.