Het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Holland Rijnland, waaronder Nieuwkoop valt, helpt mensen die tijdens de coronacrisis hun baan of inkomen zijn kwijt geraakt.

Het team helpt deze werkzoekenden bij het vinden van nieuw werk, het vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt en door werkeloosheid te voorkomen.

Het RMT richt zich op mensen die na 12 maart 2020 hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken én extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van nieuw werk. Ook zelfstandig ondernemers en jongeren kunnen hulp vragen bij het RMT. Het team zorgt met haar aanpak voor meer kansen voor werkzoekenden en een betere match met het beschikbare werk in de regio, ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Meer info

Kijk voor meer informatie en contactgegevens op www.rmthollandrijnland.nl.

Het RMT is een samenwerking van gemeenten, UWV, vakbonden, werkgeversorganisaties, het beroepsonderwijs en de uitzendbranche. Onder het RMT Holland Rijnland valt ook de gemeente Nieuwkoop.