Bron: Google Maps

Bericht van de gemeente Nieuwkoop:
Van 24 juni tot en met 9 juli wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de Nieuwveense- en Noordenseweg in Nieuwkoop.

De maximum snelheid wordt verlaagd naar 30 km per uur. Het fietspad komt hoger te liggen dan de rijbaan en worden visuele drempelplateaus aangelegd. Ook worden de oversteekplaatsen en kruisingen aangepast de oversteekplekken. Er komt een zebrapad bij de Achterweg en twee snelheidsremmende maatregelen in de vorm van wegversmallingen.

Bron: Google Maps

De werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd.

  • Fase 1: Afsluiting tussen de Achterweg en de Julianalaan (komgrens). De route Achterweg – Nieuwveenseweg – N231 is met enige hinder mogelijk. 
  • Fase 2: Afsluiting tussen de Achterweg en de rotonde N231. De route Dorpsstraat – Noordenseweg is met enige hinder mogelijk.   

Gemotoriseerd verkeer volgt een omleidingsroute via de N231. De Beatrixlaan is de calamiteitenroute voor de hulpdiensten en omleidingsroute voor fietsers. De bus van Arriva rijdt via een omleiding, zie www.arriva.nl.   

Op de BouwApp is de stand van zaken zichtbaar en kan men vragen stellen.

  • Download de BouwApp gratis in de Playstore van Google of Appstore van Apple. 
  • Zoek het project op: Oude Nieuwveenseweg
  • Voeg het project toe aan de favorieten. Bij een update wordt een melding gedaan. melding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *