In de maand november zijn er verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor het Nieuwkoops Sportakkoord, een plan voor de komende drie jaar om sport en bewegen in de gemeente Nieuwkoop meer vanzelfsprekend te maken. Gerben van Duin, oud-wethouder Sport & Bewegen van de gemeente Noordwijk, is destijds ingeschakeld om het sportakkoord handen en voeten te geven. Naar aanleiding van input van de bijeenkomsten gaat van Duin aan de slag met het realiseren van het sportakkoord.

Tijdens de bijeenkomsten, met onder andere sportaanbieders in de gemeente, zijn er verschillende acties benoemd. Zo zouden sportkantines allemaal omgevormd moeten worden naar gezonde kantines en zou er een verzamelboekje moeten komen voor senioren, waar sporten goed in beeld gebracht wordt. Ook ideeën als het helpen van sportverenigingen bij trainingen en de openbare ruimte zo inrichten dat iedereen kan daarin kan bewegen, werden geopperd.

Echter wordt niet alleen de input van sportaanbieders vergaard: “Wat mij betreft gaat dat zelfs nog een stapje verder. Sport en bewegen bevordert een gezond leven en sociale contacten. Daar kan toch niemand tegen zijn? Daarom spreek ik nu niet alleen met sportaanbieders, maar ook met zorgpartijen, ondernemers, zorgverzekeraars en bijvoorbeeld banken”, stelt van Duin.

Lees ook: Samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van het Papeneiland ondertekend

De in de bijeenkomsten benoemde acties zal Gerben van Duin vertalen in een Nieuwkoops plan: “Ik probeer een plan te maken waar zoveel mogelijk partijen achterstaan. Zo werken we samen aan een goed leven in Nieuwkoop. We hebben al met verschillende partijen gesproken, zoals verenigingen, het onderwijs, ondernemers en zorgpartijen”, aldus de Noordwijkse oud-wethouder Sport & Bewegen.

Degenen die ook ideeën hebben over de inhoud van het Nieuwkoops Sportakkoord kunnen contact opnemen met de gemeente Nieuwkoop via mailboxmo@nieuwkoop.nl.