Op haar website heeft de gemeente Nieuwkoop een financiële terugblik over 2023 gepubliceerd. Hieruit valt af te leiden dat het met de centjes voorlopig wel goed zit.
Elk jaar maakt de gemeente een begroting. waarin staat wat men denkt uit te geven en wat er aan geld binnenkomt. Na afloop van het betreffende jaar wordt gekeken naar de daadwerkelijke bedragen.

Wethouder financiën Antoinette Ingwersen:
“Het jaar 2023 sluiten we af met een positief resultaat. Dat betekent dat we geld overhielden. Dit kwam vooral door onze bouwprojecten, ook wel onze grondexploitaties genoemd. En door het extra geld dat we kregen van het Rijk.
We spraken af met de gemeenteraad om het geld dat we over hebben te gebruiken voor ons nieuwe zwembad. Zo’n nieuw zwembad kost veel geld, maar is wel heel belangrijk voor veel inwoners van onze gemeente. Met deze bijdrage blijft een nieuw zwembad haalbaar. 
Het afgelopen jaar hebben we weer veel gedaan. We vinden het belangrijk dat alle dertien dorpen in onze mooie gemeente netjes en leefbaar blijven. Het is een groot oppervlak met veel wegen en openbaar groen. En ook de lokale voorzieningen zijn belangrijk en willen we graag behouden voor onze inwoners. Dat is het waard om in te investeren, zo houden we onze gemeente prettig leefbaar en mooi.
Komende jaren worden financieel zwaar. De bijdragen vanuit het Rijk wordt fors minder en onze uitgaven nemen eerder toe dan af. Dat betekent dat we de komende jaren onze kosten en inkomsten goed in balans moeten houden. Met die uitdaging gaan we met de begroting voor de komende jaren aan de slag.”

Met de jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad en inwoners over de inkomsten en uitgaven in 2023. De raad bespreekt de jaarstukken in de raadsvergaderingen. In de oriënterende raad van 13 juni aanstaande ligt de nadruk op het verzamelen van informatie door het stellen van (politieke) vragen.
Tijdens de meningsvormende raad van 20 juni gaan de raadsleden hierover met elkaar in discussie. Vervolgens neemt de Raad op donderdagavond 4 juli een besluit over de jaarstukken.
Stukken inzien? Kijk dan op www.raadnieuwkoop.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *