In Nederland en daarmee ook in de gemeente Nieuwkoop is een groot tekort aan (betaalbare) woningen voor woningzoekenden. Niet voor niets heeft de gemeente afgelopen periode dan ook flink geïnvesteerd in woningbouwprojecten. Echter, het bouwen van woningen kost tijd. Door procedures en bouwtijd gaat hier vaak een aantal jaren overheen. Omdat de nood zo hoog is, is er vanuit het Rijk meer ruimte gegeven voor het bouwen van flexwoningen. Die ruimte wil de gemeente zo snel mogelijk benutten door op korte termijn in totaal maximaal 28 flexwoningen neer te zetten voor een periode van maximaal 20 jaar. Zo kunnen we een aantal extra sociale huurwoningen aan de woningvoorraad toevoegen. De gemeente werkt hierbij samen met haar partners Woondiensten Aarwoude en ECOHomeforyou. De beoogde locaties voor de flexwoningen zijn: achter Langeraarseweg 150, Langeraarseweg 204 in Langeraar en de W.P. Speelmanweg in Nieuwveen (naast het oude stationsgebouw). Wat zijn Flexwoningen Flexwoningen zijn kleine, verplaatsbare woningen van goede kwaliteit. De woningen worden in een paar maanden tijd in een fabriek gebouwd. En zijn, als ze eenmaal op hun plek staan, heel snel bewoonbaar. De vergunningenprocedure is korter dan bij permanente woningbouw. De woningen worden voor een periode van maximaal 20 jaar neergezet en zijn bedoeld om de krapte op de woningmarkt op korte termijn te verminderen. Toewijzing van de flexwoningen Het college streeft ernaar om 50% van deze flexwoningen met lokaal maatwerk toe te wijzen aan lokale starters zoals jongeren, jonge mensen die willen gaan samenwonen of mensen die vanwege een scheiding op zoek zijn naar een huis. Daarvoor gaat de gemeente in overleg met de woningcorporatie. Vanwege de opdracht die vanuit de rijksoverheid is opgelegd, wordt de andere 50% van deze flexwoningen eerst tijdelijk beschikbaar gesteld aan Oekraïense ontheemden die al in onze gemeente worden opgevangen. Zij kunnen door de oorlog nog niet terug naar hun thuisland en een aantal woonlocaties in onze gemeente waar zij nu verblijven vervalt binnenkort. Zodra de flexwoningen niet meer nodig zijn om Oekraïense ontheemden op te vangen, komen ook deze flexwoningen extra beschikbaar als sociale huurwoning voor woningzoekenden. Dit betekent dus extra sociale huurwoningen in onze gemeente boven op de bestaande woningvoorraad en boven op de nieuwbouwprojecten die al op de rol staan.

Volle inzet op extra woningen Tegelijkertijd blijft de gemeente Nieuwkoop zich volop inzetten voor het (versneld) bouwen van permanente woningen. De gemeente is zich bewust van het tekort aan woningen en werkt hard om te voldoen aan de vraag. De afgelopen jaren zijn er al meerdere woonwijken opgeleverd, waaronder Vivero in Langeraar en Teylerspark I in Nieuwveen. De gemeente werkt aan nog meer nieuwe woningen, zoals bij de locaties Lindelaan in Nieuwkoop, Tochtpad in Noordeinde en op de voormalige schoollocaties in Ter Aar. Hier komen ook betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen. Zo zorgt de gemeente ervoor dat er in de toekomst meer betaalbare woningen beschikbaar komen voor woningzoekenden. Daarnaast onderzoekt de gemeente of er nog meer plekken zijn waar extra flexwoningen geplaatst kunnen worden om het tekort aan woningen op korte termijn te verminderen.