Op donderdag 21 juni zijn door de politie ergens in de regio, maar buiten de gemeente Nieuwkoop explosieven aangetroffen.
Vanwege het explosiegevaar heeft de EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) de explosieven onmiddellijk op een gecontroleerde manier tot ontploffing gebracht.
Dit gebeurde op een daarvoor geschikte locatie in de Noordse Buurt. De direct omwonenden zijn hiervan vooraf op de hoogte gesteld.

(Foto ter illustratie)