Al ruim dertig jaar houdt het de gemoederen bezig: het permanent bewonen van de recreatieparken in en nabij Zevenhoven. Ondanks het feit dat dit officieel illegaal is, wonen heel veel mensen er al geruime tijd het hele jaar door. Na vele aanvragen, verzoek- en bezwaarschriften, replieken en duplieken, lijken de bewoners bijna toestemming te krijgen om hun ‘vakantiehuisje’ permanent te mogen bewonen. Het komend half jaar zal hiervoor cruciaal zijn want er zijn nog wel wat noten te kraken.

Sinds een jaar of zes streeft de gemeente Nieuwkoop ernaar om permanente bewoning van de vakantieparken te legaliseren, maar vond steeds weer de provincie Zuid-Holland op haar pad. Wonder boven wonder ging deze in het najaar van 2023, zij het onder voorwaarden, alsnog akkoord.
Zo zal er voldoende draagvlak moeten zijn voor de financiële gevolgen die één en ander met zich mee zal brengen. Als een recreatiepark wordt ‘omgedoopt’ tot woonwijk, worden er andere eisen aan de woningen en infrastructuur gesteld en dat kost geld.
Waarschijnlijk komt er een vereveningsfonds waarin bewoners geld storten als hun woning meer waard wordt. Dit geld komt dan ten goede aan de bewoners van de gemeente Nieuwkoop. Om welk bedrag het gaat en waaraan het besteed gaat worden is nog niet duidelijk,
Na een zogeheten provinciaal draagvlakonderzoek kan aan het einde van dit jaar het verkeerslicht definitief op groen.

Men gaat er van uit dat minimaal 70% van de bewoners vóór de plannen moet zijn. Een paar jaar geleden was dit 90% maar dat was voordat er over financiële consequenties werd gesproken.
Indien alle obstakels in de loop van het jaar overwonnen worden, komt er tot slot een omgevingsplan met daarin alle regels die binnen het betreffende gebied gelden.

Pas als dat er is, kan men tot in lengte van jaren legaal een recreatiewoning in Zevenhoven bewonen.