Op donderdag 6 juni gaf Nico Riet, op uitnodiging van Komdruit, een uiteenzetting over de ontwikkeling van de communicatie. Voor de pauze schetste hij de geschiedenis van de verschillende manieren waarop informatie door de jaren heen werd overgedragen. Na de pauze kwamen radio, televisie en de rol van het Nederlandse bedrijf Philips aan de orde.

Het begon ooit met rooksignalen en de tamtam maar daarvoor moest de ontvanger de ‘taal’ van de afzender begrijpen. Het werd al makkelijker toen de postduif en de koerier op het toneel verschenen: zij brachten volledige berichten over. Vanaf dat moment volgden de ontwikkelingen elkaar in rap tempo op.

De Pony-express overbrugde een afstand van 3100 kilometer, de Fransman Claude Chappé demonstreerde in 1792 de semafoor en Frederik Marryvat bedacht in 1817 de seinvlaggen voor het alfabet en cijfers.
Toen aan het begin van de 19de eeuw de elektriciteit zijn intrede deed, was het Samuel Morse die in 1835 de eerste proefopstelling voor de telegraaf ontwikkelde
Nadat André-Marie Ampère ontdekte dat een elektromagnetisch veld door de lucht reist, kon Guglielmo Marconi in 1890 het eerste bericht over 2400 meter versturen en dankzij de ontdekking van radiogolven door Heinrich Hertz, vond Alexander Graham Bell rond de eeuwwisseling de telefoon uit.

Na de pauze kwamen onder andere radio, televisie (de rol van Philips), telefoon, computer, internet, en satellieten aan bod.
Aan het eind van de middag ontving Nico als dank voor de leerzame lezing een installatiepakket voor een ouderentelefoon.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *