Door de oversterfte waar Nederland en dus ook Nieuwkoop sinds 2020, het eerste coronajaar, mee te maken heeft, bespaart de Staat honderden miljoenen euro’s. Dit roept de vraag op wat er met dit geld moet gebeuren.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft becijferd dat de oversterfte in 2020 en 2021 ruim 30.000 personen per jaar betrof. In 2022 en 2023 was dit respectievelijk 14.000 en 12.700. Naar verwachting zal dit getal pas over vier jaar nul zijn.
Doordat zoveel mensen te vroeg zijn overleden, hoeft de Staat hen geen AOW en toeslagen te betalen. Ook maken zij geen gebruik meer van medische zorg.
Er van uit gaande dat deze personen gemiddeld tien jaar te vroeg zijn gestorven houdt dit over deze periode een besparing van vijf miljard in.

Het CNV wil dat het kabinet dit bedrag inzet voor het bevriezen dan wel verlagen van de AOW leeftijd. Het (demissionaire) kabinet denkt daar anders over. Zij willen de miljarden gebruiken om het begrotingstekort terug te dringen. Zo is de ‘opbrengst’ van 2022 hier vorig jaar al voor ingezet.