Een aantrekkelijk Groene Hart met voldoende recreatiefaciliteiten, een beleefbaar buitengebied en levendige dorpen.
Dat is de ambitie van de nieuwe regionale samenwerking voor recreatie en toerisme in het Groene Hart.
Deze samenwerking werd eerder deze week in Kamerik officieel bekendgemaakt.

Foto: Sietsema Productions

Met het leggen van een Groene Hart-kaaspuzzel hebben de eerste Groene Hart-gemeenten tijdens het Groene Hart Jaarevent symbolisch hun samenwerking beklonken.
Er komt een ruimtelijke uitwerking voor recreatie en toerisme in het Groene Hart. Gemeenten gaan gegevens en monitoring voor vraag en aanbod in recreatie en toerisme afstemmen. Agrarische ondernemers die zoeken naar nieuwe verdienmodellen binnen de recreatiesector worden met advies geholpen.
De marketing van het Groene Hart krijgt een campagne rondom erfgoed en ambachten. Dit zijn voorbeelden van de eerste projecten die in 2024 uitgevoerd gaan worden.

De wethouders van Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden zijn initiatiefnemer van deze samenwerking. Overige Groene Hart-gemeenten haken aan, zoals Bodegraven-Reeuwijk, De Ronde Venen, Krimpenerwaard, Lopik, Molenlanden, Montfoort, Nieuwkoop, Oudewater, Vijfheerenlanden, Waddinxveen, Zoetermeer
en Zuidplas. Ze vormen met Stichting Groene Hart Verbinders, het Bestuurlijk Platform Groene Hart en ANWB een Groene Hart-coalitie. Een samenwerking die zich de komende tijd verder zal uitbreiden met organisaties die willen meedoen en het Groene Hart een warm hart toedragen.
De inzet is een meerjarige samenwerking die ook bijdraagt aan bredere maatschappelijke opgaven, zoals vitale dorpskernen, duurzame landbouw, beleefbaar erfgoed en voldoende groene en blauwe recreatienatuur.
Recreatie en toerisme als middel om ook maatschappelijke als economische waarde te krijgen. De samenwerking krijgt dit jaar concreet vorm en markeert de overgang van praten naar doen.

De samenwerking is een initiatief van Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden (AGW-gemeenten), Bestuurlijk Platform Groene Hart (www.bestuurlijkplatformgroenehart.nl) en Stichting Groene Hart Verbinders
(www.groenehart.nl).
Voor meer informatie: Arno Ruis, kwartiermaker programma Recreatie en Toerisme Groene Hart, ruis.a@woerden.nl.