De provincie Zuid-Holland laat weten de plannen voor woningbouw aan te passen. De voorstellen die een rem zetten op nieuwbouw gaan van tafel, hierdoor komt er ruimte voor woningen in het buitengebied.

‘Gezien het landelijk woningtekort, de bevolkingsgroei, de leefbaarheid van kleine kernen én de ruimte die ook binnenstedelijk nodig is voor andere opgaven, ontkomen we er niet aan om ook buitenstedelijke woningbouwlocaties te ontwikkelen.’
Dit standpunt is te lezen in een persbericht dat demissionair minister Hugo de Jonge onlangs deed uitgaan.
Er komen dus meer woningbouwlocaties. Provincie en gemeenten gaan daarom samen aan de slag om nog voor de zomer duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheden
Wat betreft het aandeel van de sociale huurwoningen wordt nog wel gesteggeld. Gemeenten willen zich houden aan de landelijke norm van 30 procent, de provincie gaat voor 40 procent. De Jonge stelt dat bij 40% de woningbouwprojecten niet gerealiseerd gaan worden en kiest dus de kant van de gemeenten.