De Nieuwkoopse gemeenteraad heeft onlangs de kaders voor ‘De Kleine Verwondering’ vastgesteld.
Hiermee zijn de uitgangspunten om de mogelijke ontwikkelingen voor woningbouw verder te onderzoeken bekend.. Een en ander betekent dat er gekeken gaat worden naar welke woningen nodig zijn voor de verschillende doelgroepen, eventueel gecombineerd met bijvoorbeeld een groter gezondheidscentrum, hospice of kinderdagopvang.


Bij De Kleine Verwondering gaat het om vijf percelen binnen de kern Nieuwveen in de buurt van De Verwondering en Teylerspark II die de gemeente in eigen beheer heeft. Afgelopen maanden is, samen met ontwerp- en adviesbureau voor stedenbouw, landschap en buitenruimte Imoss, onderzocht wat mogelijk is op deze percelen. De ontwikkelmogelijkheden zijn beschreven in een verkenningsstudie.
Na de zomer wordt begonnen met een participatietraject met omwonenden en andere belanghebbenden.
De verkenningsstudie en het besluit van de gemeenteraad zijn de basis voor de gesprekken tijdens dit -traject.

Meer informatie: www.nieuwkoop.nl/dekleineverwondering.
Vragen: dekleineverwondering@nieuwkoop.nl