Vandaag 25 mei, is het de Dag van de Schildklier. Op deze dag wordt extra aandacht gevraagd voor dit vlindervormig orgaan dat zich in de hals, vlak voor de luchtpijp bevind. Het maakt een hormoon (T4) aan dat de stofwisseling regelt. Zowel bij een te snel als bij een te langzaam werkende schildklier ontstaan vervelende klachten. Gelukkig kunnen deze in veel gevallen met medicijnen worden behandeld.
In Nieuwkoop slikken 765 vrouwen en 180 mannen medicijnen die de werking van de schildklier beïnvloeden, dit is meer dan het landelijk gemiddelde.

Het grote verschil tussen het aantal mannen en vrouwen is gelegen in het feit dat zowel bij zwangerschap als menstruatie, de schildklier zwaar wordt belast waardoor meer vrouwen dan mannen op latere leeftijd schildklierproblemen ontwikkelen.
Eigenlijk maakt onze schildklier twee hormonen aan: het al genoemde T4 (thyroxine) en T3 (tri-jodothyroxine). Laatst genoemde wordt vaak buiten beschouwing gelaten omdat het lichaam dit maakt uit T4.
Wanneer de schildklier niet goed functioneert merken de patiënten dit vaak aan onverklaarbaar gewichtsverlies dan wel -toename, hartkloppingen of het te warm of te koud hebben.
Bij een te traag werkende schildklier wordt over het algemeen levothyroxine voorgeschreven, een lichaamseigen hormoon beter bekend onder de merknamen als thyrax, etroxin en thyrofix.
Bij een overactieve schildklier worden vaak jodiumtabletten voorgeschreven..

Bron: CBS

Onder de mensen van 55 jaar en ouder ligt het aantal schildklierpatiënten bovengemiddeld hoog. Kijken we in Nieuwkoop naar de 75-plussers dan valt te concluderen dat 3,46% van de mannen en 10,51% van de vrouwen schildkliermedicatie gebruikt. Landelijk gezien bedragen deze percentages respectievelijk 3,22 en 9,99.

De dag van de schildklier is bedoeld om de bekendheid van het orgaan en vooral de klachten die het niet goed functioneren ervan kan veroorzaken, te vergroten,
Naar schatting zijn er vele duizenden mensen met vage klachten die niet weten niet dat hun schildklier de boosdoener is. Omdat de diversiteit aan klachten zo groot is, blijft het lastig om te ontdekken of de klachten iets met de schildklier te maken hebben,