Cyclus maakt bekend dat zij de komende tijd extra gaat controleren op het aangeboden PMD-afval. Dit omdat het nog te vaak voorkomt dat medewerkers verkeerd afval in de PMD-container of -zak aantreffen.

Harde kunststoffen (speelgoed en gebruiksvoorwerpen), piepschuim, metalen voorwerpen, grote folies, textiel, papier/karton en etensresten horen NIET bij het PMD.
Wanneer men dit in de -container of PMD-zak gooit, raakt het PMD vervuild. Het is dan niet meer geschikt voor recycling. Het PMD gaat dan alsnog de verbrandingsoven in en dat is niet de bedoeling. Verpakkingsafval is in principe zeer geschikt voor recycling: hoe beter het afval gescheiden wordt, des te meer verpakkingen een tweede leven krijgen als waardevolle grondstof voor nieuwe producten.

Iedereen heeft elke dag te maken met met verpakkingen: een plastic broodzak, een bakje van de yoghurt of een melkpak om maar een paar voorbeelden te noemen.
Het kan lastig zijn te beoordelen wat wel en niet bij het PMD hoort.
Onderstaand enkele tips omtrent hoe het PMD aan te leveren.

  • Is het een verpakking, komt het uit de keuken, was- of badkamer en is het leeg? Dan is het PMD.
  • Het afval hoeft niet schoon gespoeld te worden, leeg is voldoende.
  • Vul de verpakkingen niet met andere verpakkingen. Dit verstoort het sorteerproces.
  • Maak het PMD zo klein mogelijk. Druk de lucht uit plastic verpakkingen en vouw drankenkartons plat. Draai de dop er weer op.


Kijk voor meer informatie over PMD op www.cyclusnv.nl/pmd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *