Hecht GGD Hollands Midden organiseerde samen met Zorg en Zekerheid en JOGG de conferentie ‘Hollands Midden gaat voor een gezonde voedselomgeving!’
De bijeenkomst, gehouden op 10 juni, trok wethouders, gemeenteambtenaren en raadsleden uit de regio Hollands Midden. Aan welke knoppen kunnen gemeenten draaien om de gezonde keuze makkelijker te maken?

Dr. Felix Kreier, kinderarts en hersenonderzoeker, sprak over de invloed van voedselprikkels op het brein en de noodzaak van verschillende maatregelen tegen de groeiende obesitasepidemie met een groeiend aantal chronische ziekten als gevolg. Als we niets doen, heeft over 10 jaar 60% van de mensen overgewicht. En hoe zorgen we er in ieder geval voor dat onze kinderen gezond opgroeien?

Onze omgeving stimuleert vooral de ongezonde keuze: 80% van het aanbod in supermarkten past niet in de Schijf van Vijf. Jaarlijks wordt 1,6 miljard euro uitgetrokken voor reclame voor overwegend ongezonde voeding. Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen om meer evenwicht te creëren tussen gezond en ongezond aanbod. Jacintha Merts, adviseur gezondheid van de gemeente Utrecht, deelde praktijkvoorbeelden uit Amsterdam, Ede, Rotterdam en Utrecht. Binnen de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving werken zij onder andere aan beleid op het terrein van inkoop, reclame en vergunningen. En experimenteren zij met regulering in gebieden waar vooral ongezonde producten beschikbaar zijn.

We moeten allemaal bijdragen aan een gezondere voedselomgeving: vanuit diverse beleidsterreinen en in samenspraak met bewoners en lokale stakeholders. Zodat de gezonde keuze de makkelijke keuze wordt. Hecht GGD Hollands Midden, JOGG en het Voedingscentrum staan klaar om gemeenten hierbij te ondersteunen.