Nadat op 11 april 2011, Tristan van de Vlis in Winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan de Rijn, zes mensen dood schoot en er zeventien verwondde, is de procedure voor het verkrijgen van een wapenvergunning onder de loep genomen en het toezicht op het legale bezit van vuurwapens aangescherpt. In het AD is te lezen dat de Nieuwkoopse politie zich uitstekend van deze taak kwijt.

In Nieuwkoop zijn 152 personen in het bezit van een wapenvergunning, tezamen bezitten zij 449 vuurwapens. Zij moeten elke drie jaar minimaal één onaangekondigd politiebezoek krijgen. Tijdens zo’n huisbezoek wordt onder meer gekeken of de vergunninghouder zich aan de regels houdt.
Zo moeten er aparte kluizen zijn voor het vuurwapen en de bijbehorende munitie. Deze mogen niet dezelfde code of sleutel hebben en huisgenoten mogen noch de code weten, noch de plek waar de kluissleutels zijn opgeborgen.
Ook wordt de algehele situatie ter plekke beoordeeld: is er sprake van een stabiele leefomgeving of zijn er misschien spanningen binnen het gezin.
De politie heeft de afgelopen drie jaar in Nieuwkoop 94% van de betrokkenen gecontroleerd. Landelijk werden 54000 van de 65000 vergunninghouders aan een inspectie onderworpen.

Een vuurwapenvergunning krijg je niet zo maar. Zo moet de aanvrager een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen en kunnen aantonen dat er voor hem of haar een ‘redelijk belang’ bestaat om een wapen te bezitten. Daarnaast heeft een sportschutter de verplichting om lid zijn van een schietvereniging (waaraan ook hoge veiligheidseisen worden gesteld) en moet een jager in het bezit zijn van een jachtdiploma. Ook moet het type wapen passen bij het beoogde doel. Is de vergunning eenmaal verleend dan moet deze jaarlijks door de politie worden verlengd. De verantwoordelijkheid voor deze verlenging ligt bij de vergunninghouder.