Boswachter John Pietersen voor de boot waarmee hij regelmatig de plassen op gaat. ©Rene den Engelsman

Meer en meer broedvogels keren terug vanuit het warme zuiden naar hun thuishonk, de Nieuwkoopse Plassen. De lepelaar, grutto en blauwborst zijn al in het plassengebied gearriveerd. De purperreiger en zwarte stern volgen snel. Eenmaal aangekomen is er weinig tijd om uit te puffen van de lange reis: zoeken naar een geschikte partner, takjes verzamelen en het nest aan kant maken. Dit kan maar één ding betekenen: het broedseizoen is begonnen!

“We merken het zelf natuurlijk ook al, sinds de stormen van een paar weken geleden, is het rustig en droog weer en inmiddels echt lente”, bevestigt John Pietersen, boswachter van Natuurmonumenten. “Vele broedvogels zijn alweer in ons land aangekomen en maken zich klaar om een nest te bouwen.”

De blauwborst ©Natuurmonumenten – Arjan Esschendal

Het zijn vooral de vogels die Pietersen laten zien dat het lente is. “Tjiftjaffen zingen, de eerste grutto’s zijn op hun plek en maken zich klaar om te broeden. Kieviten buitelen en wulpen baltsen in de hoop een paartje te vormen. De lepelaars hebben de nesten gebouwd en zitten alweer op hun eieren. Koplopers zijn, zoals altijd, de aalscholvers, die al flinke jongen hebben.”

De boswachter is veel buiten, maar zit tegenwoordig ook veel achter de computer in zijn werkschuur. “En gelukkig zie ik daar dat ons ‘huispaartje’ witte kwikstaart terug is en een nest maakt op zes meter van mijn bureau, fantastisch toch!”

Eerstelingen

In de lente blijft Pietersen speuren naar de eerstelingen, zoals de eerste zwaluw en de eerste snor. “Hoewel er al veel vogels terug zijn, gaat het echt nog veel drukker worden. De snor is onderweg hierheen en kunnen we snel verwachten. Maar het duurt nog weken voor de zwarte sterns en purperreigers terug zijn, belangrijke soorten voor het Nieuwkoopse plassengebied.” En Pietersen kan niet wachten tot hij het gekwetter van de boerenzwaluw weer hoort. “Die nestelen gewoon in onze werkschuur.”

Unieke Europese natuur

In het Nieuwkoopse Plassengebied gaan natuur en recreatie goed samen. Het is een belangrijk natuurgebied en toch zijn er talloze manieren om te recreëren. Pietersen: “Zelf vaar ik het liefst in ons elektrobootje door het gebied of wandel ik door de Groene Jonker. Ik zie veel kanoërs, fietsers en SUP-pers. Het maakt mij blij dat het samen gaat in dit gebied. Ieder geniet op zijn eigen manier, de vogels én de mensen.”

Dat er genoten kan worden van deze zeldzame planten en dieren komt, omdat vrijwilligers, rietsnijders, boeren en boswachters aan het behoud van deze natuur werken, en rust en ruimte creëren. Delen van het natuurgebied zijn afgesloten. “Dit is onder andere om de vogels die dan aan het broeden zijn niet te verstoren”, legt de boswachter uit. “Hoe langer de oudervogels op het nest zitten, hoe warmer de eieren blijven en hoe sterker de jongen zijn die er straks uit kruipen. Wanneer de ouders schrikken van een langsvarende boot, vliegen ze op en koelen de eieren af.”

Genieten

De Nieuwkoopse Plassen kun je op verschillende manieren beleven: vanuit de kano, vanaf de fiets of wandelend. Of ga eens mee met een vaartocht met de grote elektroboot van Natuurmonumenten om de lente te ervaren. Kijk op de agenda van de Nieuwkoopse Plassen. Of huur een kano of fluisterboot bij één van de verhuurders rondom het plassengebied.