De Bosweg. ©Google Maps

Het college van gemeente Nieuwkoop heeft besloten om de Bosweg bij Woerdense Verlaat op zaterdagen, zondagen en feestdagen in de periode 1 april tot 1 oktober van 9:00 tot 20:00 uur af te sluiten voor motoren. De overlast voor de aanwonenden en de overige gebruikers van de weg is te groot.

In het verkeersbesluit staat geschreven: De Bosweg is een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom en is samen met de Oude Meije en de Meije onderdeel van een landelijke route. Tijdens weekenddagen met goed weer maken veel recreanten (voetgangers, fietsers en motoren) gebruik van deze route. Door bewoners langs de route is meerdere malen geklaagd over overlast van motorverkeer, vooral op deze drukke momenten. De combinatie van hoge intensiteiten, verschillen in onderlinge snelheden en de smalte van de weg zorgen dat overige weggebruikers in onveilige verkeerssituaties terechtkomen. Daarnaast wordt geluidsoverlast van de motoren ervaren die vaak in groepen voorbij rijden en het leefgenot van de aanwonenden aantasten.

Daarom is met de gemeente Bodegraven–Reeuwijk en Woerden afgesproken om, in navolging van het motorverbod op de Meije, Oude Meije en een deel van de Kerkweg tot aan de kruising met de Hazeweg, door middel van een pilot motoren te verbieden op de Bosweg in de weekenden van 1 april tot en met 30 september. Er worden borden geplaatst die de regels voor de weggebruikers duidelijk maken.

Evaluatie in najaar

De effecten van de proef worden in het najaar van 2021 geëvalueerd met de betrokken gemeenten en de politie. Gekeken wordt dan naar het aantal bij de gemeente gemelde klachten; het aantal bij de politie geregistreerde ongevallen; de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer aan de hand van verkeerstellingen; het aantal ongevallen met motoren, gemeld door de omwonenden én de ervaringen van de omwonenden met betrekking tot de overlast (toegenomen, afgenomen, gelijk gebleven).

Naar aanleiding van deze evaluatie wordt besloten of er vanaf 2022 van maart tot oktober in de weekenden en feestdagen een definitief verbod voor motoren komt.

Negatief advies politie

De verkeersadviseur van de politie heeft negatief geadviseerd over het voorliggende besluit. “De verkeersmaatregel, het instellen van een gesloten verklaring voor motorfietsen uitgezonderd bestemmingsverkeer, is niet handhaafbaar”, concludeert de adviseur.

Op grond van de overwegingen hebben burgemeester en wethouders besloten om het verkeersbesluit in werking te laten treden op 1 april en als pilot te laten duren tot 1 oktober 2021.

FELLE REACTIES:
Onbegrip voor besluit afsluiting Bosweg voor motoren


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?