Ken je iemand die moeite heeft met lezen, schrijven of rekenen? Iemand die daardoor niet kan omgaan met een computer of tablet? Misschien in je familie of van werk. Voor deze mensen in Nieuwkoop verzorgt Sagènn Educatie verschillende gratis lessen.

Om mee te doen in de samenleving is het belangrijk goed te kunnen lezen en schrijven. Nieuwkomers in Nederland leren dit tijdens een inburgeringscursus. Maar er zijn nog veel inwoners voor wie goed kunnen lezen en schrijven niet vanzelfsprekend is. Dat zijn ook mensen met Nederlands als eerste taal.

Het doel van de lessen is dat mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal, rekenen of digitale vaardigheden hierin beter worden. De lessen sluiten af met een examen. Na het behalen van het examen ontvangen cursisten een diploma. Wanneer een cursist geen examen doet, ontvangt hij/zij een certificaat bij afronding van de cursus.

Aanmelden voor deze lessen kan bij Sagènn door te bellen naar 0172-418090 of een mail te sturen naar hollandrijnland@sagenn.nl. Zij nemen vervolgens contact op voor een intakegesprek.

Bron: Nieuwkoop.nl