De gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem stellen het besluit over een locatie voor een asielzoekerscentrum uit tot na de zomer. Dit is te lezen op de website van de gemeente Nieuwkoop. De zoektocht naar een geschikte locatie kost meer tijd dan voorzien.

De gemeente geeft aan dat zij afhankelijk is van meerdere partijen (COA, provincie en grondeigenaren), ook wil men het proces van besluitvorming zorgvuldig doorlopen. Een en ander vraagt meer tijd dan verwacht.
De besluitvorming van beide colleges staat nu gepland in de periode september – oktober 2024.
In november willen de gemeenten een bestuursovereenkomst sluiten met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Hierin staan afspraken over onder meer veiligheid, communicatie met omwonenden, dagbesteding en vrijwilligerswerk.
Omdat de dorpskernen in beide gemeenten klein zijn, willen de gemeenten op zoek naar een geschikte locatie in gebieden waar ze aan elkaar grenzen maar buiten het bestaand stad- en dorpsgebied (BSD).

In onderstaande afbeelding is te zien op welke momenten en hoe inwoners invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming over het azc.

Met een nieuw kabinet aan het bewind volgen zowel de gemeente Nieuwkoop als Kaag en Braassem nauwlettend de ontwikkelingen rond de opvang en verdeling van vluchtelingen. Totdat er op dit gebied nieuwe wetgeving is, blijft de huidige Spreidingswet van kracht.

Foto ter illustratie.