De fractie van D66 Nieuwkoop heeft, samen met het CDA, Natuurlijk Nieuwkoop en de VVD, het College van Burgemeester en Wethouders opgeroepen te vergroenen. In een daartoe strekkende motie vragen de partijen om alle kansen voor het toevoegen van bomen en bossages binnen de gemeente in kaart te brengen.


Er zijn volgens de indieners verschillende redenen die het vergroenen van de omgeving rechtvaardigen.
Bomen zorgen voor zuurstof en biodiversiteit, vangen water op, halen CO2 uit de lucht, zijn een woonplaats voor
dieren, zorgen voor verkoeling, vangen fijnstof af, hebben een positief effect op de mentale gezondheid, zorgen voor een beter bodemleven, gaan uitdroging tegen, reinigen water en bodem, dempen geluidsoverlast én zorgen voor een hogere woningwaarde.

In het nieuwe bomenbeleid van de gemeente is van alles te lezen over het vervangen van bestaande bomen en de ambities van het College dat er in nieuwe wijken voldoende groen moet zijn. Volgens genoemde partijen ontbreekt er echter een ambitie op het gebied van vergroenen van de bestaande omgeving.
Daarom hebben fractievoorzitter Jop van der Pijl van D66, Romy van Dijk (CDA), Pien Schrama (Natuurlijk Nieuwkoop) en Saskia van der Drift (VVD) een motie geschreven waarin het College wordt verzocht alle kansen voor het verder vergroenen van de omgeving in kaart te brengen. Genoemde motie werd door de Nieuwkoopse gemeenteraad met ruime meerderheid aangenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *