Aarlanderveenseweg tussen Achttienkavels en Churchilllaan wordt bromfietspad

De Aarlanderveenseweg, vanaf de Churchilllaan. ©Google Maps

De gemeente gaat de Aarlanderveenseweg tussen de Achttienkavels en de Churchilllaan afwaarderen tot een (brom)fietspad. Hiermee wil zij de veiligheid voor fietsers waarborgen. 

De Aarlanderveenseweg tussen de Achttienkavels en de Churchilllaan ligt buiten de bebouwde kom en is een erftoegangsweg met een maximaal toegestane snelheid van 60 km per uur. De Aarlanderveenseweg is een belangrijke ontsluitingsweg voor het landbouwverkeer en het fietsverkeer.

Op dit moment is landbouwverkeer niet toegestaan op de N231 en geldt er een verbod voor landbouwverkeer op het Zuideinde in Nieuwkoop. Landbouwverkeer tussen Zwammerdam en Nieuwkoop en Aarlanderveen en Nieuwkoop is afhankelijk van de Aarlanderveenseweg.

De Aarlanderveenseweg is onderdeel van een utilitaire fietsroute tussen de kern Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn. De route wordt veelvuldig gebruikt door forenzen en scholieren. Met de aanleg van een nieuwe snelle verbinding over het Aarkanaal voor het fietsverkeer is de verwachting dat er meer fietsers gebruik gaan maken van deze route.

Op de Aarlandeveenseweg mag nu nog gemotoriseerd verkeer rijden vanaf de Achttienkavels. Vanaf de Churchilllaan is de weg gesloten voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer. Deze maatregel is in het verleden genomen om sluipverkeer te voorkomen vanaf de kern Nieuwkoop in de richting van de N231 en meer ruimte te bieden voor de fiets.

Rotonde

Momenteel wordt een rotonde aangelegd op de kruising N231 – Achttienkavels. Hierdoor wijzigen de verkeersstromen voor het gemotoriseerd verkeer van en naar Nieuwkoop, blijkt uit modelberekeningen. Er wordt een toename verwacht van 100 procent op de Aarlanderveenseweg. Het aantal conflictmomenten tussen het fietsverkeer zal toenemen door de komst van een rotonde. Vanaf de N231 wordt het eenvoudiger om via de Achttienkavels en de Aarlanderveenseweg Nieuwkoop te bereiken.

Om de veiligheid van met name de kwetsbare verkeersdeelnemer te waarborgen, wil de gemeente de Aarlanderveenseweg afwaarderen tot een bromfietspad. Uitzondering is landbouwverkeer, zolang dit verkeer niet is toegestaan op de N231.

De aangrenzende landbouwpercelen blijven bereikbaar voor de eigenaren. Zij krijgen een ontheffing om gebruik te blijven maken van de Aarlanderveenseweg. Er is bewust gekozen om het fietspad pas na 150 meter in te laten gaan, komend vanaf de Achttienkavels. De Aarlanderveenseweg 1 (Boerensport Verhaar) blijft hierdoor bereikbaar.

Bezwaar maken 

Bezwaarschriften op het besluit kunnen ingediend worden tot zes weken na de bekendmaking van dit besluit op 3 november. Bekijk hiervoor de bekendmaking via deze link.


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?